Nha Khoa Đan Anh - MARKIT.VN
  • Phone: 098.4100.232
  • Email us: admin@markit.vn
  • Working Hours: 08:00-17:00

Nha Khoa Đan Anh

A Selection of Signature Projects

Project Details
Client:Nha Khoa Đan Anh
Khu vực: Đồng Nai
Chi phí:60tr/năm
Year Completed:Năm thực hiện: 2020 – nay
Project Overview
-Cố vấn/Thực hiện chiến lược Marketing; Quảng cáo online – offline
-Xây dựng/Quản trị hệ thống Digital Marketing: Website, Facebook, Zalo…
-Xây dựng website ,fanpage

Markit Profile