Trung Tâm Đào Tạo TPA - MARKIT.VN
  • Phone: 098.4100.232
  • Email us: admin@markit.vn
  • Working Hours: 08:00-17:00

Trung Tâm Đào Tạo TPA

Project Details
Client:Trung Tâm Đào Tạo TPA
Khu vực: Tây Ninh
Chi phí: 48tr/năm
Project Overview
-Cố vấn/Thực hiện chiến lược Marketing; Quảng cáo online – offline
-Xây dựng/Quản trị hệ thống Digital Marketing: Website, Facebook, Zalo…
-Xây dựng kịch bản/ thực hiện chiến lược truyền thông TVC
– Thực hiện website

Markit Profile