Yen Sào Sài Gòn - MARKIT.VN
  • Phone: 098.4100.232
  • Email us: admin@markit.vn
  • Working Hours: 08:00-17:00

Yen Sào Sài Gòn

Project Details
Client:Công ty TNHH Yến Sào Sài Gòn
Khu vực: Tp.HCM
Chi phí:84tr/năm
Year Completed:Năm thực hiện: 2014 – nay
Project Overview
-Cố vấn/Thực hiện chiến lược Marketing; Quảng cáo online – offline
-Xây dựng/Quản trị hệ thống Digital Marketing: Website, Facebook, Zalo…
-Xây dựng kịch bản/ thực hiện chiến lược truyền thông TVC
-Bảo trì website , SEO
-Content fanpage

Markit Profile